טלפון: 050-8716716 |

האומנם השלם הוא יותר מחלקיו?

זו היתה משימה קבוצתית. הקבוצה נתבקשה   לתת ידיים אחד לשני ומבלי לעזוב את הידיים אחד של השני ,  להעביר את אחד הסוסים לתוך מתחם מסומן מראש.   שני המשתתפים שהיו  בקצה השורה מיהרו לנוע.  המשתתפים שעמדו במרכז מצאו עצמם צמודים לאחוריים של אחד הסוסים.

בשלב מסוים אותם משתתפים  שנדחקו  לעבר הסוסים עזבו את הידיים, והשרשרת האנושית נפרמה.

המשתתפים בקצה השורה הביעו אכזבה מכך שעמיתיהם עזבו ידיים בטרם הושלמה המשימה , ואלו שמצאו עצמם נדחקים לעבר הסוסים, הביעו מורת רוח מכך שעמיתיהם לא" ראו "אותם.

מהר מאד עלו דוגמאות מסביבת העבודה. דוגמאות של יחידים המסתערים על  היעדים שלהם מבלי לראות או לקחת  בחשבון את ההשלכות שיש לפעילות שלהם על המחלקות האחרות.

עלתה השאלה, האם הראיה המערכתית תקדם או תעכב את היכולת לעמוד ביעדים המשותפים, והאומנם השלם הוא יותר מחלקיו?

הדיון שהתנהל מאוחר יותר התמקד בהעמקת המשמעות של עבודה בצוות. ההתנסות חידדה את המורכבות של  העבודה בצוות,מחד, ומאידך אפשרה לחשוף תובנות הקשורות ביכולת לממש את הפוטנציאל הגלום בעבודת צוות אמיתית.