טלפון: 050-8716716 |

המתודולוגיה

המתודולוגיה של דרך הסוס מבוססת על עבודה עם סוסים בשיטת  E.A.L הבינלאומית. Equine Assist learning (צמיחה ולמידה בסיוע סוסים), ושילוב מנצח של אלמנטים מהפסיכולוגיה החיובית, אלמנטים מהגישה הנרטיבית, ושימוש בכלים מטפוריים. עבודה אישית וקבוצתית במקביל.

טכניקת העבודה מבוססת על עבודה עם הסוסים מהקרקע. מוקד הפעילות  בסדנאות שלנו, הוא בממשק המתהווה בין הסוסים למשתתפים ולהפך. תפקיד המנחים הוא לאפשר למשתתפים להשתמש בהתרחשות לתהליך למידה מכונן .

המתודולוגיה של 'דרך הסוס'  מזמינה את המשתתפים ללמידה מסוג אחר, למידה דרך התבוננות עצמית וקבוצתית. העבודה עם הסוסים, 500 קילו של מסת שריר, ממחישה את הכוח שלנו להוביל ולהשפיע גם על תהליכים הנתפסים כמאתגרים במיוחד.

אפקט המראה, סוסים, שלא כבני אדם, אינם מתקשרים רק בקולות וצלילים אלא גם בתנועות ובניואנסים. הסוסים רגישים מאד לתקשורת הבלתי מילולית ומגיבים למסרים שהמשתתפים מעבירים להם בכל רגע נתון. האינטראקציה עם הסוסים יוצרת "מראה" רבת עוצמה המעניקה  למשתתפים ולמנחים מידע אודות מה חבוי בהתנהגות: תחושות, עמדות, תבניות חשיבה, דפוסי התנהלות.

הסוס הוא "נייר לקמוס" לסביבה, הוא יזהה ויגיב להלך הרוח של המשתתפים, לנחישות, למחויבות שלהם, לנכונות, לתוקפנות ואפילו לחוסר בהירות. המעשים והתגובות של הסוס והשימוש במתודולוגית ההנחיה שלנו, יתנו לכל אחד מהמשתתפים הזדמנות להתבוננות עצמית על האופן בו כל אחד מתנהל עם עצמו ועם האחרים, ומכך, כלים אמיתיים ללמידה, צמיחה והתפתחות אישית וצוותית.

יציאה מאזור הנוחות, סוסים חיות גדולות ורבות עוצמה מרכיב שמוציא את המשתתפים מהמקום המוכר והנוח (Comfort Zone) מה"סיפור" שרגילים אליו, ומציב אותם אל מול מצבים שאינם חלק משגרת היום  ושגרת העבודה, כך נסללת הדרך להסרת מחסומים, הגנות, להתנסות אמיתית ופתיחות בניתוח ובלמידה משמעותית.  הצלחה במשימה המערבת סוס מחזקת את תחושת המסוגלות האישית ומעניקה מטאפורה מצוינת להתמודדות עם מצבים אתגרים בסביבת העובדה.

שימוש בשפה מטפורית, העבודה עם הסוסים מספקת מטאפורות רבות. הסוסים דומים כבני האדם הם חיות חברתיות המנהלות מערכת של יחסי גומלין בתוך העדר, אהבות, שנאות, מאבקים, וחברויות.

שימוש בכלים המטפוריים ובגישה הנרטיבית ל"תרגום" המעשים והתגובות של הסוס מאפשרים הרחבה ועקיפה של מחסום המילים, והרחבה של "הסיפור שאנו מספרים לעצמינו. הדיבור "דרך הסוסים", בשפה מטפורית עקיפה, מאפשר "ריחוק" שיכול לסייע בחשיפה של קשיים ותקיעות בדרך מוגנת המובילה לחיבור למשאבים הפנימיים. למידה מסוג זה יכולה להוות בסיס למינוף החוזקות האישיות ושימוש מושכל במשאבים אישיים בהנעת אנשים, יצירת מחויבות אישית, הטמעת מסרים והתמודדות אפקטיבית עם ניהול קונפליקטים ועוד.

בדרך הסוס, השיטה המיוחדת של העבודה שלנו, שילוב של עבודה עם הסוסים, שיטת ההנחיה הייחודית וצוות מנחים בכיר ומקצועי, מייצרת סביבה מוגנת ובלתי שיפוטית שמאפשרת פניות ללמידה ולמידה משמעותית. אנו מזמנים סביבת למידה המאופיינת בהזדמנויות רבות לחקירה ולמידה בדרכים יצירתיות, עיצוב התנסויות המאפשרות למידה מהצלחות, טעויות, והשלכות. אנחנו מתאימים את התהליך לטעמו וצרכיו של הארגון, מסייעים לאנשי משאבי האנוש, פיתוח ארגוני והדרכה להגדיר מטרות, יעדים ותוצרים.