טלפון: 050-8716716 |

מנהיגות בחינוך- לבעלי תפקידים במערכת החינוך.

'דרך הסוס' מציעה מגוון תוכניות  לפיתוח מנהיגות לאלו הפועלים במערך החינוכי.

המתודולוגיה המשלבת סוסים בתהליכי למידה, אימון והעצמה, ניהולית וצוותית  יכולה  לשמש כמטאפורה לאופן בו אנו מנהלים את עצמנו ואת האחרים. תהליך העבודה עם הסוסים מאפשר התבוננות פנימית מרחיב את המודעות האישית ,ומכך מאפשר  להכיר את התבניות הקבועות שלנו ולבחור חלופות על פי הצורך.

היכולת להניע את הסוסים ולהשיג את שיתוף הפעולה שלהם, יציב את המשתתפים בפני האתגר של בניית אמון, יצירת קשר, פיתוח מוטיבציה לשיתוף פעולה, התמודדות עם התנגדויות ויכולת להעביר מסרים ברורים וחד משמעיים.

 פיתוח צוות, גיבוש והעצמה לצוות הניהולי.

תוכנית זו מכוונת לצוות הניהולי של בית הספר, ותתמקד בהובלת פיתוח הצוות לצוות מוביל. הפעילות מתאימה הן לצוותים מתחדשים והן לצוותים ותיקים.

במהלך הפעילות  יושם דגש על חשיבות  הצוותיות ועל עבודת הצוות של הצוות המוביל, בהקשר ליכולת לממש את יעדי בית הספר.

מנהיגות בתפקיד הצוות המוביל בבית הספר.

תוכנית זו תתמקד בחיזוק והעמקה של כישורי המנהיגות בקרב חברי הצוות הניהולי של בית הספר.  הצוות הניהולי בבית הספר נדרש מתוקף תפקידו להניע עמיתים. נתמקד בהעמקת משמעות המושג 'מנהיגות' וכן נבחן במשותף את הרלוונטיות של מושג זה בהקשר לעבודת חברי הצוות הניהולי.

הפעילות תתמקד בחידוד ההבחנה בין מנהיגות למיומנויות ניהול, באימון במצבים בהם נדרשת נוכחות ברורה, אומץ, יכולת הנעה, והתמודדות עם התנגדויות.

מהתערבות למעורבות, ניהול הקשר עם הורי בית הספר עיקרון ומעשה.

התוכנית מכוונת להעמיק בנושא ניהול הממשק של הצוות החינוכי עם הורי בית הספר.

במסגרת הפעילות נדון בשאלת הקשר בין ניהול הממשק עם ההורים לבין היכולת לקדם את מטרות בית הספר, נתאמן על מיומנויות מתחום המנהיגות האישית וניהול מצבי קונפליקטתוך בחינת ההשלכות  על בניית הממשק עם ההורים.

אימון אישי בנושא מנהיגות לכלל צוות המורים של בית הספר.

תוכנית זו מיועדת לכלל צוות בית הספר ומכוונת לחזק ולהעצים את כישורי המנהיגות של המורים בצוות בית הספר.

במהלך הפעילות יערך דיון במהות מושג ה 'מנהיגות' וכן, תבחן הרלוונטיות בתפקיד המחנך. נושאים נוספים: חיזוק יכולת ההנעה, אימון באומץ, העברה ברורה של מסרים, גבולות בתפקיד המחנך, והתמודדות עם עימותים.