טלפון: 050-8716716 |

מסגרת קבוצתית

המסגרת הקבוצתית יוצרת למעשה מיקרוקוסמוס חברתי, בו יכול כל אחד לבחון ולהבין טוב יותר את דפוסי המחשבה וההתנהגות שלו בהקשר הבין-אישי. הקשרים הנוצרים בקבוצה, ההתנסויות והחשיפה לדרכי פעולה שונות אצל חברים אחרים בקבוצה, מאפשרת הזדמנות לפיתוח אישי וצוותי.