טלפון: 050-8716716 |

"הקיסר"- הנהלה מנכ"ל ומה שבניהם.

זה היה ביום אביבי, צוות ההנהלה הגיע לחווה. לאחר תהליך ההכרות, תאום הציפיות והגדרת היעדים לסדנא, המשתתפים התבקשו להכנס למגרש. מיד עם הכניסה למגרש תהו המשתתפים מי הוא הסוס המנהיג את העדר. באופן די יוצא דופן  ,בהשוואה לקבוצות אחרות ,היתה תמימות דעים בין חברי ההנהלה באשר לזהות את הסוס המנהיג. הם החליטו לתת לו שם, ה"קיסר".

מאותו שלב קרה תהליך מרתק. חברי ההנהלה הצליחו להניע את שאר הסוסים לפעולה, אך את "קיסר" לא הצליחו להזיז. בתהליך העיבוד , שיקפנו, המנחים לקבוצה את התנהלות הסוסים במגרש, ושאלנו לפשר ההתנהלות של "קיסר" . הקבוצה הסבירה שלהערכתה,  התנהלותו של קיסר היתה מושפעת מהעובדה שהם הכתירו אותו בתור מנהיג. להערכתם,ברגע שהם החליטו שהסוס הוא המנהיג, הם שידרו ספק וזהירות. הסוס חש בזהירות, ולכן לא מיהר לשתף פעולה. כשבדקנו האם התהליך הזה מוכר או קשור ליום יום שלהם כהנהלה  התחיל דיון מרתק בהקשר לתאום הציפיות במערך היחסים בין חברי הנהלה ובין המנכ"ל .  בהמשך אותו תהליך הודו חברי הנהלה והמנכ"ל שלהערכתם לא היו משוחחים  על נושא רגיש זה ללא התנהלותו של "קיסר", ששימש כמראה אמינה להתנהלות הצוות.